ความเห็น 7911

เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (เนื้อหาส่วนที่ 2 )

มณฑาทิพย์ เรืองแก้ว ( หนมครก )
IP: xxx.144.143.3
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาที่ได้จัดทำ ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาได้ดีค่ะ