ความเห็น 789421

รัฐยอมจ่ายค่าเสียหาย >>> ตำนานรัก ๑๐ ถูกกักขัง <<<

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับครูดีเด่น และเป็นครูผู้มีผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ดีเด่น ของสพท. และรางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการให้ ระดับประเทศ รางวัลครูผู้ฝึกนักเรียนเขียนเรื่องสั้นระดับประเทศ