ความเห็น 789273

บริหารด้วยทฤษฎี X, Y, Z

นาย สมชาย อิ่มโพธิ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สัวสดีครับ  อาจารย์ที่เครพ

ก่อนแสดงความคิดเห็นผมต้องขอบอกอาจารย์ก่อนนะครับว่าผมเพิ่งหัดใช้

comฯ และเหตุที่จําเป็นต้องศึกษาก็มาจาก  ความบังเอิญ  ที่ผม  ค้นพบ

กายภาพ ของ  จํานวน จึงต้องเริ่มหัดการพิมพ์  ซึ่งต่อมาก็เป็นcomฯ

และที่ผมต้องเรียนบอกกับอาจารย์ก็เพราะ  ผมอาจไม่รู้ทั้งด้านการศึกษา

และการมีมารยาท ในการสื่อของด้านนี้  ถ้าหากว่า  ผมล่วงเกินอาจารย์

ผมต้องขอโทษดว้ยนะครับ

 

ผมขอขอบคุณอาจารย์ที่เปิดความรู้อันเปรียบดังแสงส่วางที่สวยงามสู่ที่มืด จาก ความรู้ของอาจารย์ที่เสนอแบบการศึกษา สังเกตุจาก ประโยชน์ของ สัญลักษณ์ ตัวอักษร คือ x-y-zซึ่งเป็นผลจาก การค้นพบ การใช้ประโยชน์ ของ สัญฯตัวอักษร จาก เรื่อง ของ จํานวน สุ๋ ประโยชน์ที่หลากหลายไปทุกๆสาขาวิชา และโดยเฉพาะที่ อาจารย์ได้นําเสนอความสําคัญที่เกิดจาก การใช้ x-y สุ๋การใช้ z กับ การบริหาร ซึ่งตามที่อาจารย์ได้สอนผมไว้ ผมจึงขอทดลองนําเสนอการจัดเรียงการใช้x-y-zดังนี้จะถูก ต้องใหมครับ อาจารย์ช่วยตรวจสอบและขอคําแนะนําจากอาจารย์ด้วยนะครับผมขอขอบคุณล่วงหน้าครับ ตามความคิดของผม ผมมีความคิดเห็นตามหลักการทางทฤษฏี ของ x-y แต่ตรง z ผมคิดว่า เป็นการใช้เพื่อเป็นตัวสร้างแนวทาง ความถูกต้อง เมื่อ จะต้อง ทัาการประมวลผล ลงบนแนวแกนของ z ขอขอบคุณอาจารย์มากครับและผมจะรอคอยคําแนะนําจากอาจารย์นะครับ ดว้ยความเครพนับถือ ผล จาก แนวแกน ของ x-y