ความเห็น 787263

10 กลยุทธในการดูแลผู้สูงอายุที่มีกลุ่มอาการสมองเสื่อม

เขียนเมื่อ 

มาอ่านและลงชื่อไว้ครับ ถ้าฝึก สติปัฏฐาน 4  
ก็น่าจะช่วยทำให้ไม่หลง(ลืม) ในตอนแก่ชราได้นะครับ แต่ ขันธ์ 5 (สัญญา สังขาร ฯ ไม่เที่ยง ตามหลักไตรลักษณ์ นะครับ) วกมาเรื่องศาสนาอีกและ