ความเห็น 786607

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.ธันยพร

ขอบคุณที่ช่วยเติมเติมกระบวนการดีๆร่วมกันครับ

เวที ๒ คงเป็นการบ้านใหม่ที่เราต้องช่วยกันขบคิด...

โจทย์ที่ยาก แต่ท้าทายดี