ความเห็น 786603

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ครูเอ

เมื่อรู้จัก "พอ" เราก็มีสุข  ไม่เหนื่อย ไม่วิ่งตามสิ่งต่างๆอย่างไม่รู้วันหยุด..