ความเห็น 7857

เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (เนื้อหาส่วนที่ 2 )

ผศ.ประไพ สิทธิเลิศs
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่สร้างบล๊อกของตนเองได้  ให้อัพโหลดรูปของตนเองลงไปแทนด้วย  ปรับหน้าเว็บให้สวยงามเป็นระเบียบ

อาจารย์ได้เข้ามาตรวจสอบความก้าวหน้าของรายงาน  ยังไม่ปรากฎว่ามีอะไรเลย  รีบดำเนินการด่วนด้วย