ความเห็น 78547

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ โดย อ.วิจารณ์

เขียนเมื่อ 

มีงานของ สคส. เรื่อง

มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3"ขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย " 

ใน วันที่ 1- 2 ธันวาคม 2549 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ

 

เกรงว่าต้องสมัครเองนะคะ ดูรายละเอียดที่นี่

http://www.kmi.or.th/autopage/show_page.php?h=24&s_id=16&d_id=14