ความเห็น 782427

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ  พี่ สุเชษฐ์ ชูคง สุข

มาสนุก อ่านแล้วยิ้ม ชิมลางก่อน

อย่าลืมแต่ง กลอนนั้น พ่องามงอน

จะรอตอน แต่งเสร็จ สะเด็ด เอย