ความเห็น 782425

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ครูเมี้ยว เปรี้ยวจริงหนอ

ผมจะรอ โอกาสหน้า มาด้นใหม่

อย่าลืมนะ รอยู่ อย่าช้าใย

มีอะไร ใส่ไปเลย เผยกวี