ความเห็น 782421

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ เอื้อง...แสงเดือน v.2" เยือนถิ่นนี้

ถิ่นที่มี ความสุข สนุกชัวร์

แม้วันนี้  เอื้อง...แสงเดือน v.2  ขอตั้งตัว

อย่าหวาดกลัว แต่งกลอน นอนใจเอ่ย