ความเห็น 782346

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ขออ่านก่อน สนุกดี..... ขอบคุณครูโย่งที่สร้างสรรรอยยิ้มให้กับอีกหลายคน

ผมก็ยิ้มนะ เวลาอ่านเพราะรู้ว่าคนที่เขียนเขามีความสุขแน่นอน

แล้วจะเขียนด้วย ขอตั้งตัวก่อนเช่นกัน