ความเห็น 78173

หยิบความฝันอันเลือนรางมาวางใกล้มือของน้องดาว alphabet (๑๐)

นายบอน@kalasin
เขียนเมื่อ 
นึกว่าจะหลงลืมไปแล้วเสียอีก
ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้ว ก็ลองลงมือเขียนดูนะครับ