ความเห็น 781048

๒.จะสร้างแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงทำอย่างไรคะ..(ภาคจบ)

จันทร์ฉาย ดวงใจ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ศน.อ้วน

มีคำถามอยากถามเรื่องของงานวิชาการที่จะส่งขอเชี่ยวชาญ ช่วงปิดภาคเรียนได้เข้ารับการอบรมกับสพฐ.เขต1เรื่องการอบรมครูแกนำการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน พอเปิดภาคเรียนนำมาขยายผลให้กับครูเครือข่ายจำนวน 40 คนในโรงเรียน และคงจะเสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 1นี้ จะขอถามศน.อ้วนว่าจะเอารายงานการจัดทำโครงการพัฒนาครูเครือข่ายส่งขอเลื่อนวิทยฐานะได้หรือเปล่า เป็นผลงานทางวิชาการนะคะ ส่วนนวัตกรรมได้ถามครั้งก่อนแล้วกำลังดำเนินการตามที่ศน.อ้วนแนะนำ ขอช่วยแนะนำด้วยนะคะถ้าไม่ได้ควรทำอย่างไรกับการเอาผลขยายผลเครือข่ายครั้งนี้มาใช้ได้อย่างไรช่วยแนะนำด้วย ขอบพระคุณมาก