ความเห็น 780676

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจกับทุกคน ให้กำลังใจกับตัวเอง ชีวิตต้องเดินได้ด้วยกำลังใจค่ะ