ความเห็น 780664

Mobile Unit 4/2549 : เรื่องเล่าจากโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ (๑)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณกวางเองค่ะ (ขออภัยจำไม่ได้ เพราะกวางมีหลายท่าน)

  • น้องๆ ย่อมพัฒนาไปตามวัย และสร้างประสบการณ์ดีๆ
  • เราช่วย เท่าที่ช่วยได้ จะได้ไม่เป็นทุกข์เกินไป
  • ขอบคุณในความห่วงใยน้องๆ ครับ