ความเห็น 78051

การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลตาคลี

รุนนาใจสุข
IP: xxx.147.22.174
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม มีความชนใจในการจัดกิจกรรมกลุ่มในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน มีผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมาก1500รายต่อประชากร 70000ราย มีการจัดกิจกรรมกลุ่มทุกวัน อังคารและวันพุธ จำนวน50-70 ราย

 ดฺฉันจึ่งอยากเรียนถามการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ ในด้านการจัดกลุ่มและการดูแลทั่วไป

หวังว่าจะได้รับคำแนะนำจากคุณขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ