ความเห็น 780129

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ครูโย่งเชิญ  ด้นกลอนสด  ในวันนี้

ครูเมี้ยวนี่  ไม่ถนัด  เลยนี่หนา

โอกาสหน้า  ดีไหม  พ่องามตา

แล้วจะมา  อ่านกลอน  อย่างอนเอย