ความเห็น 77976

นายกล้วยแต่งแน่....22 ต.ค.2549

เขียนเมื่อ 
  • แต่งแน่นอนแล้ว 22 ตุลาคม 2549
  • เลขที่ 10 หมู่ 2 ต.ห้วงน้ำขาว

  • 07.19 พิธีมงคงสมรส

  • 18.00น, กินเลี้ยง ที่ หอประชุม รร.สตรีประเสริฐศิลป์

  • ส่วนเรื่องการ์ดถ้าได้มาแล้ว จะรีบนำมาให้อ่านกันครับ