ความเห็น 77948

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา

เด็กกลุ่มครู 503
IP: xxx.156.39.88
เขียนเมื่อ 
หนูอยากให้ครูมาเยี่ยมบ้านหนูบ่อยๆคะ เวลาหนูมีปัญหาหนูจะได้ปรึกษาครู และแม่หนูก็อยากจะคุยกับครูเหมือนกันคะ การดูแลเด็กระบบนี้ดีมากๆคะ แม่หนูก็ชอบการดูแลเด็กระบบนี้คะ