ความเห็น 77914

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

เขียนเมื่อ 

วันนี้ วันที่ 25  กันยายน 2549  เป็นวันสุดท้ายของการอบรม โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ซึ่ง สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ 41 ดิฉัน เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ การจัดอบรม ซึ่งมีทั้งหมด 3  หลักสูตร  4  รุ่น  คือ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  (2 รุ่น)  การติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Admin)  และหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT  เพื่อการเรียนการสอน  ที่ประทับใจ ก็คือ ผู้เข้ารับการอบรม จะเป็นครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน บางส่วน ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ แต่ทุกคน ก็มีความพยายามที่จะเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวความรู้ ที่อาจารย์ ถ่ายทอดให้ ไม่มีใครหนีการอบรมเลยทีเดียว เช่น หลักสูตร การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน  ครูผู้สอนทุกท่านพูดเหมือนกันว่าไม่เครียด แต่เกิดความสนุกสนานและนำไปใช้ประโยชน์อย่างมาก ยิ่งในกรณีที่บางโรงเรียนมีครูน้อย สามารถนำไปแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ทำให้ผู้เรียนสนุกสนาน มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ในส่วนหลักสูตรการติดตั้ง ซ่อมบำรุงฯ อาจารย์บางท่านไม่เคยอบรมมาก่อน แต่ก็พยายามจดจำให้ได้มากที่สุด เมื่อได้รับคอมฯ ไปที่โรงเรียนสามารถทำได้  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน ทำบ่อย ๆ ก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ครูผู้สอนบอกว่า เวลาที่จะนั่งฝึกฝนอยู่กับคอมฯ น้อยมาก เพราะเวลาส่วนจะอยู่กับนักเรียน