ความเห็น 778990

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

“คนที่มีความสุขที่สุด คือ คนที่ทำในสิ่งที่เค้ามีให้ดีที่สุด”

                                            วรรณ

เห็นด้วยค่ะ 

และ..คนที่มีความสุขที่สุด....ไม่จำเป็นต้องมีทุกสิ่ง

..เพียง..รู้จัก ....พอ