ความเห็น 778654

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

คุณ ใบไม้ย้อนแสง

ผมเห็นด้วยครับ ว่า "ความดีไม่เพียงงดงาม หากยังเบ่งบานและงอกงามในใจผู้คน"

ผมได้เป็นผู้เก็บเรื่องราวเหล่านั้นไว้ และนำเสนอ

หวังว่า พลังแห่งความดีที่พอจะซึมซับได้บ้างจากข้อความ เป็นแรงผลักให้ผู้อ่านมีความสุข และมีรอยยิ้ม

ขอบคุณมากครับ