ความเห็น 777984

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมเมล็ดพันธุ์ที่งดงามที่คุณจตุพรนำมาขยายพันธุ์ค่ะ

ความดีไม่เพียงงดงาม หากยังเบ่งบานและงอกงามในใจผู้คน

เป็นกำลังใจให้ขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่งดงามต่อไปค่ะ ..^_^..