ความเห็น 777704

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

เห็นภาพและอ่านแล้ว หัวใจชุ่มชื่น สังคมไทยมีความหวังที่สวบงามขึ้นมากๆๆ....อย่าหยุดทำนะน้องรัก...ท้อได้ แต่อย่าถอยนะ...พี่ชาย...พี่ ชยพร