ความเห็น 777540

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

คุณเอกคะ

อ่านไป อมยิ้มอย่างมีความสุข กิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้สไตล์คุณเอกเลยค่ะ วลีประจำตัวคุณเอก "..ความดี สวยงามเสมอ.."