ความเห็น 777491

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณsuwimol

เมื่อเราได้เห็น ความสุข ที่ทุกคนแสดงออกมาทางแววตา ท่าทาง ในเวทีเรียนรู้

มีความสุขมาก...

รอยยิ้ม

น้ำตาแห่งความปีติ

สิ่งเหล่านี้ ดีงาม ...น่าประทับใจครับ