ความเห็น 777473

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

อยู่หาดใหญ่หรือครับ หากมาปัตตานี แวะมาที่ มอย.ด้วยนะครับ (เตรียมของฝากไว้เรียบร้อยแล้ว)