ความเห็น 775

วิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิต (1)

45545002 (วรรณ)
IP: xxx.246.193.128
เขียนเมื่อ 

ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียนรู้สึกชอบมาก  ตั้งแต่เรื่องมะำกะโท ที่อาจารย์หยิบมาเล่าให้ฟังถึงแนวคิดการใช้เงิืน  และ  คำสี่คำที่เป็นหัวใจของการใช้จ่ายเงิน  คำว่า ราย รับ  รายจ่าย  สินทร้พย์  หนี้สิน  แล้วเมื่อนำมาปรับใช้กับตัวเองผลที่ได้คือทำให้รู้แล้วว่าในแต่ละวันเงินที่เราใช้จ่ายหมดไปกับสิ่งไหนบ้าง  เมื่อรู้แล้วตอนนี้ก็เริ่มมีสติกับการใช้จ่ายเงินมากขึ้น  ซึ่งเมื่อก่อนจะซึ้ออะไรก็ซื้อ  เงินเก็บไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้การใช้จ่ายต้องคิดมากขึ้น ทำให้เริ่มมีเงินเก็บบ้างในแต่ละอาทิตย์  ทำให้ตัวเราเองมีแผนการใช้จ่ายเงินที่เป็นระบบมากขึ้นคะ