ความเห็น 77384

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ร.ต.อ.คทารัตน์ เฮงตระกูล
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

กระผมได้เข้ารับฟังบรรยายกับอาจารย์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2549 คุรุสภา เวลาน้อยจังถ้าเวลามากคงได้รับองค์ความรู้จากอาจารย์มากกว่านี้ ภูมิใจครับที่ได้เป็นศิษย์อาจารย์ แม้เวลาจะน้อยนิดก็ตามครับแนวคิดทฤษฎี 8 K’s 5 K’s และ 4 L’s เป็น สัจธรรมของยุคสมัยกล่าวได้ว่าเป็นประโยชน์ในกร้างสร้างภูมปัญญาและเป็นแนวทางในการเพิ่มทุนหรือมูลค่าให้กับสังคม วัฒนธรรมและตัวกระผมเองด้วย ซึ่งแม้กระผมจะอยู่ในฐานะนายตำรวจแต่ทฤษฎีนี้ผมเชื่อว่าถ้ามีการนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรก็น่าจะเป็นผลดีต่อประเทศและเกิดผลดีต่อการรับใช้ประชาชน

                           ขอแสดงความนับถือ

                             ร.ต.อ.คทารัตน์  เฮงตระกูล นิสิต ป.เอกวัฒนธรรมศาสตร์ มมส.