ความเห็น 773087

ความรู้ หรือ ความคิดเห็น

เขียนเมื่อ 

การที่ครูคนหนึ่งคนใดจะสอน,เลคเชอร์หรือแสดงความรู้ของตัวเอง ในวิชาที่ตัวเองชำนาญการ โดยไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัว หรือประสบการณ์ส่วนตัว..หรือพูดอีกแบบว่า สอน เลคเชอร์ แสดงความรู้อย่างเป็นกลางที่สุด..ย่อมมี แต่น้อย..ความคิดเห็นส่วนตัวค่ะ