ความเห็น 7707

สิ่งดีดีที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ

kmm-p
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ใครมากวนคะ....ต้องตั้งสมาธิ...มีสมาธิและสติใครกวนก็จะไม่วกวน 555