ความเห็น 77057

Leadership Development (3)

เขียนเมื่อ 
  • ไม่มีข้อคิดเห็นครับ
  • เข้ามาเยี่ยม เพื่อบอกให้ท่านอาจารย์ JJ เข้าไปดูส่วนของคำถามนะครับ
  • ผมส่งการบ้านให้อาจารย์ 3 ข้อคำถามครับ
  • ตอบได้ที่คำถามเลยครับแล้วผมจะเข้ามาอีกครั้ง