ความเห็น 77038

ตลาดนัดชุมชนแนวปฏิบัติ ม.อ. (ตอน 2)

เขียนเมื่อ 
  • เป็นประโยคที่ฟังแล้วเยี่ยมมาก ๆ เลยครับคุณเมตตา "ไม่เป็นไร...จำนวน...วางไว้ก่อน...เราจะถือคุณภาพของกระบวนการที่เราจัดในวันนั้น..สร้างให้มีบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สุด"
  • เป็นแนวทางในการทำงานที่เยี่ยมยอดมาก ๆ เลยครับ นับถือ ๆ จริง ๆ ครับ