ความเห็น 76945

เมื่อได้เรียนรู้และได้รู้จัก "อิสระภาพ"

เขียนเมื่อ 

คุณ ศิริพงษ์

     ใช่ครับ อยากให้ได้อ่านบันทึกนี้ไงครับ“อิสระภาพที่ถูกคุมขัง” เหลือมยอมทำทุกอย่างเพื่อเข้าไปอยู่ในคุก โดยที่เหลือมบอกผมว่า อิสระและสบายใจดี เพราะเขาให้เกียรติและให้ผมได้ทำงาน