ความเห็น 76767

การเปิดใจกับกรอบความคิดที่ยืดหยุ่น สู่ทางสายกลาง

เขียนเมื่อ 

บางครั้งเหมือนไม่มี แต่ก็เหมือนมี

หากเราเชื่อว่ามี ก็จะมี และหากว่าเราเชื่อว่าไม่มี ก็จะไม่มี เคยเห็นหลายคนที่บอกว่าอะไรก็ได้ แต่พอเอาเข้าจริง ๆ แล้ว ก็บอกว่า ไม่ทำอย่างนั้น เพราะไม่ดี นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีกรอบความคิดหรอก ผมเองก็บอกว่าอะไรก็ได้ ไม่มีปัญหา แต่ก็มีบางอย่างที่ไม่ดี ไม่ทำ

คำกล่าวหนึ่งจากภาพยนต์เรื่อง the metrix คือ คุณเคยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทำศตะวันออกไหม เห็นพายุ เห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือเปล่า ไม่น่าจะมีอะไรที่ควบคุมสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น แต่บางคนเชื่อว่ามีอะไรสักอย่างที่ทำให้เป็นอย่างนั้น การกำเนิดของโลก การกำเนิดขึ้นของมนุษย์ บางคนบอกว่าเป็นธรรมชาติ แต่บางคนก็เชื่อว่ามีผู้สร้าง

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความรู้ความคิดของแต่ล่ะคน  และทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป เป็นเรื่องธรรมดา

เราไม่ควรไปกำหนดว่า มี หรือ ไม่มี เพราะเมื่อบอกว่า"ไม่มี"  คุณก็ต้องรู้ว่า "มี" อะไร???? คุณรู้ว่าอะไรคือ "ความจริง" เพราะว่า มันมี "ความฝัน" นะสิ