ความเห็น 76759

การเรียนรู้แบบ M-Learning จะสอนอย่างไร

อ.
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 

mLearning

การจะเข้าใจ mLearning ต้องเข้าใจคำว่า Mobility ซื้ง ถ้าเข้าใจธรรมชาติของคำคำนี้ก็จะเข้าใจบริบทของ mLearning ซึ่งโทรศัพท์มือถือเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งภายในเท่านั้น หรือที่เราเข้าใจกันว่ามันเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้น มันไม่ใช่ทั้งหมดของ mLearning

 

สำหรับเรื่อง Scorm นั้นก็มาตราฐานเดียวกันล่ะครับ ต่างกันก็ตรง Device ที่นำมาใช้เท่านั้นเอง การพัฒนาบทเรียน ให้รองรับ scorm นั้นก็ต้องใช้ application ตัวเดียวกันอย่าง xml ได้ ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการนำไปใช้ในลักษณะที่ต่างรูปแบบกัน