ความเห็น 765180

ทำความเข้าใจ competency เพื่อพัฒนาองค์กร

เขียนเมื่อ 

เป็นประเด็นที่น่าคิดครับ อยากให้ผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ช่วยกันให้ข้อคิดเห็นด้วย

1. การวัดความผาสุกจำเป็นต้องวัดออกมาเป็นตัวชี้วัดหรือไม่ เท่าที่พยายามจับกระแสดู บางกระแสก็พยายามวัด บางกระแสก็เห็นว่าไม่น่าจะวัด บางทีการวัดมากเกินไปก็ทำให้คนถูกวัดมีความทุกข์เพิ่มขึ้น

2. ถ้าจะวัด ก็มีคำถามว่าน่าจะวัดตรงๆ หรือวัดโดยอ้อม การตั้งคำถามตรงๆ ว่าคุณมีความสุขในระดับใด หรือมีความพึงพอใจในระดับ อาจจะได้คำตอบที่ไม่ตรงกับความจริง หรือได้คำตอบมาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อย่างไร การใช้คำถามโดยอ้อม ซึ่งมีปรากฏอยู่ในแบบสอบถามเรื่อง engagement เช่น คุณรู้สึกว่างานที่คุณทำมีคุณค่าเพียงใด หรือ คุณได้รับมอบหมายให้ทำงานที่มีความท้าทายเพียงใด อาจจะช่วยประเมินได้บ้างครับ

3. คำถามที่จะทำให้เห็นโอกาสพัฒนาก็คือ คุณอยากให้องค์กรปรับปรุงเรื่องอะไรมากที่สุด

ขอถามกลับนิดหนึ่งครับ ว่าเมื่อนำ competency มาใช้ในการประเมินสมรรถนะ ประสิทธิภาพของบุคลากรแล้ว บุคลากรพูดคุยกันว่าอย่างไรบ้าง