ความเห็น 764881

ทำความเข้าใจ competency เพื่อพัฒนาองค์กร

wanawan
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันนี้ทางหน่วยงานใช้ competency มาใช้ในการประเมินสมรรถนะ ประสิทธิภาพของบุคลากรแต่ละรายค่ะ

คำถามคือหากเราต้องการ วัด หรือกำหนดตัวชี้วัด ด้านความผาสุขในการทำงานของบุคลากรเราควรใช้แนวทางใดดีคะ รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ