ความเห็น 7616

ปัญหาการแต่งกายของนิสิตและแนวทางแก้ไข

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
    ขอแสดงความชื่นชมครับที่เสนอประเด็นนี้ขึ้นมา ขอให้มีการพูดคุยกันในกลุ่มนิสิตและอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และทำให้ดูเป็นตัวอย่างสัก 1-2 คณะในเรื่องการแต่งกาย หากทำได้สักร้อยละ 80 ของนิสิต ทางมหาวิทยาลัยควรมอบรางวัลให้เป็นคณะตัวอย่างเลยครับ