ความเห็น 761130

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภาษาอังกฤษที่สุพรรณบุรี (1)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ น้องขจิต

* ดร.ติดดิน มีน้ำใจ อารมณ์ดี

* ใกล้ชิด สบายใจ ......อบอุ่นจ้ะ

* Give more and take less.

* ให้จริงๆ สาธุ! (เทโร)555555... ล้อเล่น