ความเห็น 759686

สภามหาวิทยาลัย 41 : จิตตปัญญาศึกษา

สุพรทิพย์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

แนวคิดของจิตตปัญญาศึกษามีความน่าสนใจและน่าสนับสนุนให้คนสนใจมากขึ้นให้แพร่หลายด้วยความมุ่งหวังที่ว่าจะเป็นการเติมเต็มจิตใจให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาเขียนไว้อย่างน่าสนใจมากค่ะ