ความเห็น 75872

การบริการการศึกษา

สาวินี SC-KKU
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อเสนอแนะดีๆ ชอบ idea ของคุณวิชชุดานะคะ จะลองดำเนินการดู คิดว่าจะทำเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ เหมือนแผ่นโฆษณา และแจกนักศึกษาที่มาติดต่อ ถามเรื่องอะไรก็แจกโบรชัวร์เรื่องนั้น คล้ายกับแผ่นโฆษณาของธนาคาร และมีไว้ให้นักศึกษาหยิบอ่านเองได้ สำหรับงานบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มข. ที่ดูแลอยู่ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโปรแกรมเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ซึ่งมีแนวคิดว่า จะจัดรูปแบบการให้บริการในลักษณะ "Quation & Answer เคาร์เตอร์ เซอร์วิส " อยากให้เป็นการบริการที่รวดเร็ว มีข้อมูลที่สามารถตอบนักศึกษา หรืออาจารย์ ได้ทันที เพราะปัจจุบัน ระเบียบปฏิบัติมีมากเหลือเกิน ถ้าทำสำเร็จ จะเล่าสู่กันฟังใหม่นะคะ