ความเห็น 758650

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภาษาอังกฤษที่สุพรรณบุรี (1)

เขียนเมื่อ 

๑.รู้จักหน้าที่ จะเป็นศรีแก่ตน

๒.รู้จักฝึกฝน จะเป็นคนเชี่ยวชาญ

๓.รู้จักทำงาน จะไม่มีวันจน

๔.รู้จักคุณคน จะขัดสนก็ไม่นาน

๕.รู้จักกล้าหาญ จะไม่หวั่นสื่งใด

๖.รู้จักทำใจ จะไม่เสียน้ำตา

๗.รู้จักเวลา จะรู้ค่าของมัน

๘.รู้จักรักกัน จะสุขสันต์เปรมปรีดิ์

๙.รู้จักทำดี จะมีความเจริญ

๑๐.รู้จักใช้เงิน จะไม่เกินกำลัง

๑๑.รู้จักระวัง จะไม่เผลอพลั้งผิด

๑๒.รู้จักสร้างมิตร จะไม่มีใครคิดร้าย

๑๓.รุ้จักอภัย จะไม่มีศัตรู

๑๔.รู้จักเลือกคู่ จะอยู่ทนทาน

๑๕.รู้จักเหตุผล จะเป็นคนมีค่า

๑๖.รู้จักศึกษา จะมีปัญญานำทาง

๑๗.รู้จักปล่อยวาง จะพบทางสงบ

๑๘.รู้จักน้อมนบ จะพบคนจริงใจ

๑๙.รู้จักการให้ จะผูกมัดใจคน

๒๐.รู้จักใจตน จะเป็นคนดีแน่

๒๑.รู้จักรักพ่อแม่ จะมีแต่โชคชัย

๒๒.รู้จักเกรงใจ จะไม่มีใครชัง

(ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องรีบทำ)