ความเห็น 758491

นิทานพื้นบ้าน นิทานชาติพันธุ์ : กระบวนการสืบค้นตัวตนเด็กและชุมชน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอ้ายยอดดอย

ผมเพิ่งดูรายการคนค้นฅน ตอน "ไทยใหญ่ คนพลัดถิ่น สิ้นชาติ ไม่สิ้นวัฒนธรรม" จบ

ได้มาอ่านบันทึกนี้แล้วอารมณ์ต่อเนื่องเลยครับ เกิดความคิดอะไรบางอย่าง : )