ความเห็น 75542

ทำไม...เมื่อไหร่...อะไรกระตุ้นการคิด

เขียนเมื่อ 

คุณคนไกล...

กะปุ๋มว่า...เรารวมกันอย่างกัลยณมิตร...ช่วยเหลือกันอย่างไม่มีแยกส่วน...ก็น่าจะจรรโลงสิ่งดีงาม...หากเมื่อใดที่อาจารย์กลับมา...กะปุ๋มยินดีแลกเปลี่ยนและร่วมมือนะคะ...

กะปุ๋มก็เชื่อในเรื่องการร่วมมือ...อย่างเป็นเครือข่ายที่เป็นกัลยาณมิตร

*^__^*

กะปุ๋ม