ความเห็น 755093

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

psi0116
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ จริงแล้วเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้องเป็นครบทุกด้าน หรือมีหลายด้าน หรือเปล่า อย่างสู่งความเป็นเลิศ เป็นเฉพาะอย่างในการบริหาร หรือไม่