ความเห็น 75499

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำ KM: (2) ทีมดีมีชัยไปเกินครึ่ง

ปารมี
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 

คุณชายขอบ

ขอบคุณค่ะ ดีใจที่บันทึกมีเป็นประโยชน์