ความเห็น 754

วิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิต (1)

46541206 ปลานุ่ม
IP: xxx.246.1.35
เขียนเมื่อ 
 อาจารย์เข้ามาครั้งแรกจริงๆๆแล้วทำให้หนูทึ่งมาก อาจารย์ให้คิดแบบมะกะโททำให้สามารถคิดได้กว้างขึ้นมากยิ่งทำให้มองภาพธุรกิจได้มากขึ้น