ความเห็น 75284

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำ KM: (2) ทีมดีมีชัยไปเกินครึ่ง

เขียนเมื่อ 
     มาดักไซ ความอิสระและไร้รูปแบบของอาจารย์ไปแล้วนะครับ